Skänkens samfällighet


Kontakta oss

Information om Skänkens samfällighet

Skänken är en samfällighetsförening vilket betyder att det måste finnas en styrelse. Vid årsstämman väljs Styrelse, Revisorer, Suppleanter och en Valberedning. För boendet i en sådan förening som vår, är en styrelse lagstadgad. Den väljs på ett år. Styrelsen har 4 möten per år som brukar vara 2 timmar. Det uppdrag som kan kännas något tyngre är det som kassören uträttar. Föreningen behöver ditt engagemang för en fungerande samfällighet.

Styrelse
Tommy Aspegårdh, ordförande
Jens Greve, ledamot / kassör
Håkan Wallin, ledamot
Maria Sundin, ledamor

Suppleant Karin Wallén

Övriga uppdrag Stämman valde Ulf Palbrink till revisor samt Staffan Edberg till revisorsuppleant.

Stämman valde Eila Edlund och Ing-Marie Berggren till valberedning.

Information om kommande aktiviteter samt nyheter

21-06-05

Hurra, det funkar! Installationen gick hur smidigt som helst när tekniken spelade med .

21-06-04/21:49

Telia påstår att de nu gjort en parameter förändring. Och att det nu ska fungera.

21-06-04

Hos åtminstone ett par av de boende i området är det för närvarande inte möjligt att koppla in sig på Telia´s TV utbud. Programvarna som med automatik ska laddas ned fungerar ej. Olika tester med varierande inkopplingar har provats. Som svar från Telia görs felsökning. Ett fel kan vara att överföringen till en annan server inte har fungerat. Hur överlämningen från Svenska Stadsnät till Telia utförs och när/hur kan inte nu besvaras.

Insänt:Jag har fått den nya utrustningen från Telia och försökt att installera den. Det har varit lite problem med bredband och WiFi men det lyckades till slut. Värre är det med TV, det will sig inte. Har du hört något om någon har givit sig på denna installation? Det verkar inte komma någon information via GE2. Tv-boxen säger bara att det är ”Connection problem”. Har pratat med Telia support som ska undersöka om allt är ändrat som lovat. Är det någon som har ett tips innan Telia återkommer? //webmaster

21-05-27

Nu finns ritningar på fiberdragningen under "Inloggning"

Årsmötet söndag 13 juni kl. 15.00

Som tidigare meddelats har vi årsmötet utomhus på Ängsholmens förskolas baksida. Om intresse finnas att delta i årsmötet digitalt, t.ex. via Zoom, ber vi i så fall att hushållet hör av sig till styrelsen i god tid innan mötet.
Lekplatsens framtid
Under städdagen avser vi att på plats informellt diskutera olika alternativ för lekplatsens framtid. Skriftlig information kommer att komma till hushållen innan städdagen.


Grannsamverkan

Psykologer i England har intervjuat 50 inbrottstjuvar mellan 21 och 60 år gamla. Hälften av de intervjuade hade gjort mer än 100 inbrott, och de flesta hade gjort sitt första inbrott runt 13-årsåldern. Undersökningen visade att den största motivationen inte helt oväntat är pengar, den visade också att det förekom en del väl planerade inbrott, liksom inbrott baserade på tips eller information från någon på insidan. Inbrottstjuvarna valde helst objekt som hade ett "ståndsmässigt yttre" - där hus och trädgård såg allmänt prydligt, välskött och dekorerat ut. Synbara värdefulla ägodelar som till exempel en fin bil spelar också in. Däremot föredrogs trädgårdar med gott om träd och buskar framför trädgårdar med öppna ytor. Två tredjedelar kollade om det var någon hemma genom att ringa på först Larm avskräcker inte nämnvärt, inte heller ansågs det speciellt avskräckande om det fanns hund i huset, även om hund ansågs mer avskräckande än larm. Om varje husägare skulle placera sina värdesaker på olika platser skulle inbrottstjuvarnas byte bli mindre. Det genomsnittliga inbrottet tar 20 minuter.