SKÄNKENS SAMFÄLLIGHET

Bilder från Täby Park 20-12-23

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

Här kan du se lite av den nya bebyggelsen på gamla Galoppfältet

Information om Skänkens samfällighet

Skänken är en samfällighetsförening vilket betyder att det måste finnas en styrelse. Vid årsstämman väljs Styrelse, Revisorer, Suppleanter och en Valberedning. För boendet i en sådan förening som vår, är en styrelse lagstadgad. Den väljs på ett år. Styrelsen har 4 möten per år som brukar vara 2 timmar. Det uppdrag som kan kännas något tyngre är det som kassören uträttar. Föreningen behöver ditt engagemang för en fungerande samfällighet.

Regelbundna arbeten som styrelsen varje år utför är t.ex. upphandling av vinterväghållning och planering av städdagen(-arna). Andra uppdrag som ligger på föreningen rör underhåll av grönytor och planteringar. Träd,brunnar och parkeringsytor behöver även viss skötsel. Mycket av detta görs på städdagen.

Som medlem i föreningen behövs ditt engagemang. Andra uppdrag där medlemmarnas engagemang behövs är att sköta vår gemensamhetsanläggningar såsom grönytor, teknikbod, parkeringsytor etcetera. Vi kallar dessa för fadderområden.

Övrigt engagemang kan bestå i att föreslå förbättringar - förändringar. Dessa kan då lämnas in som en motion till styrelsen via email eller direkt till ordföranden. Motionen måste ha en RUBRIK som beskriver vad den handlar om. En BESKRIVNING om vad ni önskar förändra/förbättra. Avsluta motionen med att föreslå ett BESLUT ni önskar att årsstämman ska ta. Skriv under motionen med namn och adress.

Information om närområdet

Inom gångavstånd finns Rönningesjön som på vintern, om tillräcklig kyla varit, plogas upp för skridsko- och skidåkning. På sommaren lämpar den sig utmärkt som badsjö. Även fiskemöjligheter finns där vuxna måste ha ett giltigt fiskekort. Ängsholmbadet driver Gribbylunds Fastighetsägareförening tillsammans med kommunen. Sommartid är kiosken öppen då vädret är lämpligt för sol o bad.

En gångväg finns runt sjön på omkring 6 km. Då passerar man även Rönninge By som arrenderas, där kommunen är ägare. Valborg och midsommar finns aktiviteter både på Ängsholmen och Rönninge by. Rönninge by har även ponnyridning på helgerna.

På vintern i vårt närområde finns 2 platser för friluftsaktiviteter, Skavlöten och Ensta Krog (Stolpaskogen). På vintern ordnas skidspår på båda platserna. Ensta krog har även nu fått belysning på 5 km spåret. Skavlötens 5 km slinga är till största delen obelyst. Där finns flera olika spår för de som vill gå/springa. Även bänkar finns utefter de kortare sträckorna för de som vill ta rundspåren med lite vila. På båda ställena finns bastu. Ängholmen, Ensta krog samt Skavlöten har möjlighet att exempelvis grilla korv. På dessa platser finns anordnade grillplatser. På Ängsholmen finns det oftast även färdig ved. I Ensta har utefter det kortare spåren även ett timrat vindskydd. Även där kan man ordna med eld. Dock finns inte där någon färdig ved.

bild Vid Ensta krog brukar det förekomma utställningar av konstnärer.

Mycket goda kommunikationer finns. Vi har 3 bussförbindelser inom några minuters gångväg. En järnvägsstation (med ett rekommenderat café) finns i Viggbyholm. Från den kommer man till Östra station på cirka 20 min. Därifrån går bl.a. stombussarna 4 och 6 till Gullmarsplan respektive Karolinska sjh. På vägen till Vallentuna finns Karby gård där även konstnärer ställer ut. Där finns även café-verksamhet. Ibland är det även musikunderhållning där.

Kontakta StyrelsenInlagt

21-01-12
Nu när inbyggda CD-enheter saknas i allt större utsträckning kan det vara idé att "rippa" sina cd-skivor till PC:n för att kanske lägga dessa vidare på en USB-sticka/mobilen. I Windows är det enklast att använda Windows Media Player. Öppna Windows Media Player. Sätt in en ljud-CD i datorns CD-enhet. Klicka på knappen rippa CD-skiva i programmet.

Om du föredrar ett annat format än Microsofts Wma, till exempel Mp3, eller en annan bithastighet väljer du menyn Rippningsinställningar i spelarens bibliotek och väljer sedan Format eller Ljudkvalitet. Om du inte vill rippa alla låtar avmarkerar du kryssrutorna vid de oönskade låtarna.

20-11-29
Häckar och träd! Här kan du läsa om kommunens anvisningar för plantering och skötsel av häckar och träd. Läs om detta här

20-11-28
Om det är något i kommunens VA-drift (vatten och avlopp) som inte fungerar är det viktigt att du meddelar detta.
En del problem kan behöva åtgärdas akut för att minska omfattningen av skadorna och för att undvika att fler drabbas. Du kan även använda en SMS-tjänst för att få aktuell driftinformation.
I samband med stopp i avloppet, kontakta alltid Täby kommun först, så att lämpliga resurser och rätt åtgärder kan sättas in.

20-11-23
När nu elprset är lågt kan det vara värt att jämföra mot det avtal man har. Dock finns vissa elbolag som kan skapa frustration. Här är några man kanske ska akta sig för. Läs mer här!

20-10-05
Seniorer får IT-hjälp via telefon

Nu kan du som senior i Täby få hjälp med mobiltelefonen, datorn eller plattan via telefon. Du får också tips om webbplatser för nytta och nöje. SeniorNet Täby ställer inte in utan ställer om. SeniorNet Täby har i vanliga fall kurser, föreläsningar och drop in på Täbys seniorcenter. När dessa verksamheter är på paus går SeniorNet över till IT-hjälp via telefon. Måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10-12 finns volontärer på plats att via telefon hjälpa till med IT-frågor. Telefonnummer och mer information om telefonstödet finns på SeniorNets webbplats Tips på utbildningar, roliga webbplatser och digitala museibesök finns på SeniorNets länklista – Att klara av sitt digitala liv blir ännu viktigare i dessa coronatider. Vi vill fortsätta med IT-hjälp så att seniorerna i Täby kan fortsätta hålla kontakt med familj och vänner digitalt istället, säger Lars Lindstammer, ordförande i SeniorNet Täby.

20-10-06
Bankbedrägerier kan göras på olika sätt. Att telefonnumret visar exemplevis ett Nordea-abonnemang är ingen säkerhet att samtalet kommer därifrån. Läs mer om detta och spoofing här!
Man kanske även kan överväga om inte uppgifter hos Eniro och Hitta ska raderas. Det gör du själv på nätet med mobilt Bank-ID. Att exponera sin ålder, tfn-nummer, om fler är skrivna på fastigheten kan underlätta för bedrägerier och id-kapning. Dessutom kan en bedragare se om det finns andra fastigheter i närheten. Hos sajten "birthday.se" eller "Ratsit" verkar det mer besvärligt att radera sina uppgifter. På den senare kan du även få fram vilket bilmärke. Har du du fler fordon så får du även fram reg.numret. Mot en betaltjänst får du fram hela personnumret. Att öka säkerheten från att exempelvis bli av med bilen är att lägga "nyckeln" i en plåtburk. Även när man lämnar bilen att se till att den blir låst och inte bara kila iväg och samtidigt trycka på "nyckeln" utan att kolla att bilen är ordentligt låst. I värsta fall är bilen borta när du kommer tillbaks från affären.