SKÄNKENS SAMFÄLLIGHET

slu
Ängsholmen slutet på Januari 2019. Se den nu aktuella vattentemperaturen här.

Information om Skänkens samfällighet

Skänken är en samfällighetsförening vilket betyder att det måste finnas en styrelse. Vid årsstämman väljs Styrelse, Revisorer, Suppleanter och en Valberedning. För boendet i en sådan förening som vår, är en styrelse lagstadgad. Den väljs på ett år. Styrelsen har 4 möten per år som brukar vara 2 timmar. Det uppdrag som kan kännas något tyngre är det som kassören uträttar. Föreningen behöver ditt engagemang för en fungerande samfällighet.

Regelbundna arbeten som styrelsen varje år utför är t.ex. upphandling av vinterväghållning och planering av städdagen(-arna). Andra uppdrag som ligger på föreningen rör underhåll av grönytor och planteringar. Träd,brunnar och parkeringsytor behöver även viss skötsel. Mycket av detta görs på städdagen.

Som medlem i föreningen behövs ditt engagemang. Andra uppdrag där medlemmarnas engagemang behövs är att sköta vår gemensamhetsanläggningar såsom grönytor, teknikbod, parkeringsytor etcetera. Vi kallar dessa för fadderområden.


Övrigt engagemang kan bestå i att föreslå förbättringar - förändringar. Dessa kan då lämnas in som en motion till styrelsen via email eller direkt till ordföranden. Motionen måste ha en RUBRIK som beskriver vad den handlar om. En BESKRIVNING om vad ni önskar förändra/förbättra. Avsluta motionen med att föreslå ett BESLUT ni önskar att årsstämman ska ta. Skriv under motionen med namn och adress.

Information om närområdet

Inom gångavstånd finns Rönningesjön som på vintern, om tillräcklig kyla varit, plogas upp för skridsko- och skidåkning. På sommaren lämpar den sig utmärkt som badsjö. Även fiskemöjligheter finns där vuxna måste ha ett giltigt fiskekort. Ängsholmbadet driver Gribbylunds Fastighetsägareförening tillsammans med kommunen. Sommartid är kiosken öppen då vädret är lämpligt för sol o bad.

En gångväg finns runt sjön på omkring 6 km. Då passerar man även Rönninge By som arrenderas, där kommunen är ägare. Kaffestugan i Rönninge By är öppen fredag-söndag från 11.00-15.00. Valborg och midsommar finns aktiviteter både på Ängsholmen och Rönninge by. Rönninge by har även ponnyridning på helgerna.

På vintern i vårt närområde finns 2 platser för friluftsaktiviteter, Skavlöten och Ensta Krog (Stolpaskogen). På vintern ordnas skidspår på båda platserna. Ensta krog har även nu fått belysning på 5 km spåret. Skavlötens 5 km slinga är till största delen obelyst. Där finns flera olika spår för de som vill gå/springa. Även bänkar finns utefter de kortare sträckorna för de som vill ta rundspåren med lite vila. På båda ställena finns bastu. Ängholmen, Ensta krog samt Skavlöten har möjlighet att exempelvis grilla korv. På dessa platser finns anordnade grillplatser. På Ängsholmen finns det oftast även färdig ved. I Ensta har utefter det kortare spåren även ett timrat vindskydd. Även där kan man ordna med eld. Dock finns inte där någon färdig ved.Nere vid Ängholmsbadet Vid Ensta krog brukar det förekomma utställningar av konstnärer.

Mycket goda kommunikationer finns. Vi har 3 bussförbindelser inom några minuters gångväg. En järnvägsstation (med ett rekommenderat café) finns i Viggbyholm. Från den kommer man till Östra station på cirka 20 min. Därifrån går bl.a. stombussarna 4 och 6 till Gullmarsplan respektive Karolinska sjh. På vägen till Vallentuna finns Karby gård där även konstnärer ställer ut. Där finns även café-verksamhet. Ibland är dt även musikunderhållning där

Inlagt

19-12-21
Dags att planera för nästa års odlingar? Kanske lite tidigt men förbereda jorden utan att gräva kan det vara tid för. Läs mer om NO DIG här!

19-12-07
Kanske vill du göra en egen tomte eller bock av grönt granris. Eller bara lägga granriskvistar framför förstubron. Men hur får man tag på riset om man inte har egna granar? Får man plocka några kvistar i en närbelägen skog? Eller måste man leta upp markägaren först?

Allemansrätten innebär visserligen att man får vistas fritt i skog och mark – men har flera begränsningar. Till exempel har du inte rätt att plocka kvistar från träden i skogen. I brottsbalkens kapitel 12 står att man inte får skada växande träd. Se hela lagtexten här nedanför. Det är därför olagligt att ta ris, grenar, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Det är även olagligt att plocka granskott. Men för den som vill få tag på granris och bor nära en nyligen avverkad skog finns en bra möjlighet.

Så här säger Björn Galant, LRF:s expert på allemansrätten och äganderätten. – Du får plocka granris från kapade grenar på ett hygge, utan att fråga markägaren om lov. Men du får absolut aldrig ta grenar eller skott från växande plantor och träd utan markägarens tillåtelse. En annan, lite udda möjlighet att få tag på granris är att fråga närmaste julgransförsäljare om du kan få ta vara på de grankvistar som huggs bort inför försäljning.

19-12-05
1994 blev det krav på att det måste finnas jordfelsbrytare med 30 mA märkutlösningsström som tilläggsskydd i husets särskilt utsatta delar. Det gäller exempelvis för eluttag i badrum och för de eluttag som finns utomhus. Och år 2000 kom kravet att alla nybyggda hus måste ha ett heltäckande jordfelsbrytarskydd.

Det spelar ingen roll om man har jordade eller ojordade uttag, jordfelsbrytaren fungerar oavsett. Kort, den känner av hur mycket ström som går genom fasledarna och jämför med hur mycket ström som går genom nolledaren om det skulle uppstå en obalans känner JFB av det och bryter omedelbart strömmen.
Not: Själv har jag rabatt på 732:- på min hemförsäkring på installerad jordfelsbrytare i fastigheten! / Webmaster

19-12-04
Matfallinsamling eller ?. Läs om ett alternativ till vad du kan göra med ditt "överskott"

19-11-22
Bedrägliga appar kan lura av dig tusentals kronor. Går du in på Googles Play Butik bör du vara försiktig när appen kan prövas som testversion under en period och du samtidigt ska uppge dina kontouppgifter. Då kan du få svårigheter att avbeställa appen, speciellt om du redan hunnit ta bort den från din enhet. Då fortsätter månadsavgiften på kanske tusentals kronor dras från ditt bankkonto.

19-11-14
Har jag rätt säkring? Med abonnemangsväljaren från Fortum kan du välja. Läs här! Vill du sänka från ex.vis 25 A till 20 kan du se skillnaden på kostnad. Om byte ska ske får du anlita en elinstallatör för en passande bottenplatta. Prova efter det med att belasta nätet med det du räknar med är max och se om säkringen räcker till. Byt annars tillbaka igen.
Antagligen behöver du byta bottenplatta för att passa andra säkringar!

19-11-09
Ägodela?
ihop gör det enkelt & säkert att bilda en produktcirkel där du ägeren sak tillsammans med andra. Läs om det här!

19-11-05
I takt med att Google mjukar upp skyddet i Chrome mot funktioner att spåra dess användare gör Firefox tvärtom och blockerar över en halv miljard trackers på fyra månader. Läs mer här!

19-10-27
Firefox Monitor låter dig ta reda på om privat information läckt ut eller stulits. Se mer här
Med Firefox Lockwise kan du lagra dina lösenord! Se mer här!

Så blir du av med möss inomhus! Läs mer här! Behöver du veta var össen kommer in är lösningen en giftfri spårning. När mössen äter av det giftfria medlet kan du spåren av dem med en UV-lampa. Medlet heter DETEX och kostar cirka 500:- för 4 kilo. Använder su sedan en musfälla så förslagsvis beta med nötkräm eller jordnötssmör. Hos "skadedjursshop.se" finns en så kallad musborste sm tätar springan i husfasaden där möss kan ta sig in.

Silverfiskar, myror vägglöss eller andra leddjur kan bekämpas helt giftfritt med finmalet fossilt stenmjöl. Produkten MyrNIX består av ett fint pulver av diatomt / kiselgur. När insekterna kommer i kontakt med medlet förstörs det yttre hudskelettet så att insekten torkar ut. Info:tergent.se

19-10-16
Konsumenternas energimarknadsbyrås hemsida publicerar sju elleverantörer med flest klagomål. De sju bolag som svartlistats är Stockholms Elbolag, Göta Energi, Nordic Green Energy, Axilia, Nordisk Krafthandel, Fi-Nergy och Telinet.

19-10-15
Konsumentverket har tagit fram ett Hantverkarformuläret 17 som är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare. Du kan på sidan ladda ned formuläret. Se här!

19-10-08
Nu när uppfinningsrikedomen bland kriminella hela tiden ökar så är det inte enbart det man gör på nätet som kan vara av intresse för dessa. Hos "Adressändring" kan du med "adresslåset" ändra din postadress/uppehåll/eftersändnig med ditt BankId vilket hindrar obehöring användning.

Hos Skatteverket kan du även hindra med BankId att någon ändrar din folkbokföringsadress. Detta kräver då att du själv aktiverar dessa tjänster.

Lagfartskapning som inte varit så vanlig men dock att det förekommer. "Mina meddelanden" är en tjänst som Skatteverket administerar där bl.a. Lantmäteriet är anslutet. När ändring görs om en lagfart så sänder de ett meddelande via "Mina Meddelanden" till nuvarande ägare.

Handlar du på "Onlinebutiker" där Klarna ansvarar kan du på deras hemsida göra tillägget att alltid godkänna köp med BankID för att köpet ska genomföras. Med PayPal har du inte den möjligheten.

19-09-19
Intresserad av solceller? Läs mer här!

19-09-07
Sända stora filer? Då är Google Drive och Firefox Send användbara. Firefox Monitor är ett program som varnar dig för dataintrång! Om du är registrerad får du varningar om din epostadress visar ett nytt intrång. Så här ser infot ut om mina mest använda mail- adresser!

Inlagt 19-05-19
Nya regler för RUT-avdrag fr o m 1 juli i år. Läs här!

Inlagt 19-04-02
Måla i vår? Folksam har testat de 46 av de vanligaste färgern. Läs mer här!

Inlagt 19-01-14
Om du vill sända ett meddelande via formulär till Skänken gå då till inloggningssidan!