SKÄNKENS SAMFÄLLIGHET

slu
Rönningesjön 26:e oktober 2018. Se den aktuella vattentemperaturen här.

Information

Skänken är en samfällighetsförening vilket betyder att det måste finnas en styrelse. Vid årsstämman väljs Styrelse, Revisorer, Suppleanter och en Valberedning. För boendet i en sådan förening som vår, är en styrelse lagstadgad. Den väljs på ett år. Styrelsen har 4 möten per år som brukar vara 2 timmar. Det uppdrag som kan kännas något tyngre är det som kassören uträttar. Föreningen behöver ditt engagemang för en fungerande samfällighet.

Regelbundna arbeten som styrelsen varje år utför är t.ex. upphandling av vinterväghållning och planering av städdagen(-arna). Andra uppdrag som ligger på föreningen rör underhåll av grönytor och planteringar. Träd,brunnar och parkeringsytor behöver även viss skötsel. Mycket av detta görs på städdagen.

Som medlem i föreningen behövs ditt engagemang. Andra uppdrag där medlemmarnas engagemang behövs är att sköta vår gemensamhetsanläggningar såsom grönytor, teknikbod, parkeringsytor etcetera. Vi kallar dessa för fadderområden.


Övrigt engagemang kan bestå i att föreslå förbättringar - förändringar. Dessa kan då lämnas in som en motion till styrelsen via email eller direkt till ordföranden. Motionen måste ha en RUBRIK som beskriver vad den handlar om. En BESKRIVNING om vad ni önskar förändra/förbättra. Avsluta motionen med att föreslå ett BESLUT ni önskar att årsstämman ska ta. Skriv under motionen med namn och adress.

Inlagt

19-10-16
Konsumenternas energimarknadsbyrås hemsida publicerar sju elleverantörer med flest klagomål. De sju bolag som svartlistats är Stockholms Elbolag, Göta Energi, Nordic Green Energy, Axilia, Nordisk Krafthandel, Fi-Nergy och Telinet.

19-10-15
Konsumentverket har tagit fram ett Hantverkarformuläret 17 som är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare. Du kan på sidan ladda ned formuläret. Se här!

19-10-13
I Täby kan du få bortfraktat "Grovsopor" där kostnaden ingår i den avgift för sopor som tas ut. Läs mer här!

19-10-08
Nu när uppfinningsrikedomen bland kriminella hela tiden ökar så är det inte enbart det man gör på nätet som kan vara av intresse för dessa. Hos "Adressändring" kan du med "adresslåset" ändra din postadress/uppehåll/eftersändnig med ditt BankId vilket hindrar obehöring användning.

Hos Skatteverket kan du även hindra med BankId att någon ändrar din folkbokföringsadress. Detta kräver då att du själv aktiverar dessa tjänster.

Lagfartskapning som inte varit så vanlig men dock att det förekommer. "Mina meddelanden" är en tjänst som Skatteverket administerar där bl.a. Lantmäteriet är anslutet. När ändring görs om en lagfart så sänder de ett meddelande via "Mina Meddelanden" till nuvarande ägare.

Handlar du på "Onlinebutiker" där Klarna ansvarar kan du på deras hemsida göra tillägget att alltid godkänna köp med BankID för att köpet ska genomföras. Med PayPal har du inte den möjligheten.

19-09-29
När uppvärmning med direktverkande el inte är det mest ekonomiska finns nu fler i området som visar intresse för solel. En beräkning som gjorts är att ungefär 30 kvm är fastighetens halva takyta mot söder. Taklutningen är cirka 30 grader. En beräkning har gjorts och den uppskatter en besparing på 4000 kWh med 14 paneler,1.6 x 1m, mot söder. Inom området finns fler som kompletterat med ytterligare en värmepump, luft/luft. Ett hushåll har rivit ut sin kakelugn mot en installation av täljstenskamin av modell Contura från Marieberg. Luftflödet som behövs för förbränning tas utifrån. I det aktuella fallet från taket.

19-09-19
Intresserad av solceller? Läs mer här!

19-09-07
Sända stora filer? Då är Google Drive och Firefox Send användbara. Firefox Monitor är ett program som varnar dig för dataintrång! Om du är registrerad får du varningar om din epostadress visar ett nytt intrång. Så här ser infot ut om mina mest använda mail- adresser!

19-06-29
Säkerhetshot mot Windows XP. En mycket allvarlig säkerhetsbrist har upptäckts i flera äldre versioner av Windows som ger hackare fjärråtkomst till datorn utan att användaren behöver göra något särskilt. Buggen innebär att det går att skapa en mask, ett självspridande virus som kan söka efter nya mål att infektera – som Wannacry-attacken 2017. Med tanke på allvaret i situationer har Microsoft valt att släppa buggfixar för alla drabbade operativsystem: Windows XP, Windows Server 2003, Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2.
Ladda ned för XP här!
Ladda ned för Windows 7 här!

Inlagt 19-05-19
Nya regler för RUT-avdrag fr o m 1 juli i år. Läs här!

Inlagt 19-04-02
Måla i vår? Folksam har testat de 46 av de vanligaste färgern. Läs mer här!

Inlagt 19-01-14
Om du vill sända ett meddelande via formulär till Skänken gå då till inloggningssidan!

Inlagt 18-11-26
När TV-bilden med formatet 16:9 inte får med hela bilden och skärmens olika inställningar inte åtgärdar detta kan lösningen finnas i digitalboxen. Med den box vi fick från Transit gå till System - Fabriksinställning - Fabriksåterställning. Där kommer då som "default" värde upp "kanaler". Där ska inte OK tryckas in utan gå vidare till Fabriksinställning med fjärrkontrollens högerpil. Där trycker du då OK. Det här kan inträffa om man pillat för mycket med fjärrkontrollen.