Skänkens samfällighet


Kontakta oss

Information om Skänkens samfällighet

Skänken är en samfällighetsförening vilket betyder att det måste finnas en styrelse. Vid årsstämman väljs Styrelse, Revisorer, Suppleanter och en Valberedning. För boendet i en sådan förening som vår, är en styrelse lagstadgad. Den väljs på ett år. Styrelsen har 4 möten per år som brukar vara 2 timmar. Det uppdrag som kan kännas något tyngre är det som kassören uträttar. Föreningen behöver ditt engagemang för en fungerande samfällighet.

Styrelse
Tommy Aspegårdh, ordförande
Jens Greve, ledamot/kassör
Ragnar Lundgren, ledamot/ sekreterare
Maria Sundin, ledamot

Suppleant Karin Wallén Övriga uppdrag Stämman valde Lars-Erik Glas till revisor samt Staffan Edberg till revisorsuppleant.

Stämman valde Cecilia Bergqvist och Ing-Marie Berggren till valberedning.

Information om kommande aktiviteter samt nyheter

Blippa med ditt bankkort i SLspärren
Som student, ungdom under 20 år och som pensionär har man med SL rätt att resa till ett lägre pris. En enkelbiljett i tunnelbanan kostar exempelvis 25 kronor för den som reser rabatterat istället för ordinarie pris, 38 kronor.

Installation av solpaneler Nu finns info om uppsättning av solpaneler. Läs om detta under "Inloggning"

Sugen på att höstbada i Rönneingesjön? Se temperaturen i länken

21-05-27

Nu finns ritningar på fiberdragningen under "Inloggning"


Grannsamverkan

Psykologer i England har intervjuat 50 inbrottstjuvar mellan 21 och 60 år gamla. Hälften av de intervjuade hade gjort mer än 100 inbrott, och de flesta hade gjort sitt första inbrott runt 13-årsåldern. Undersökningen visade att den största motivationen inte helt oväntat är pengar, den visade också att det förekom en del väl planerade inbrott, liksom inbrott baserade på tips eller information från någon på insidan. Inbrottstjuvarna valde helst objekt som hade ett "ståndsmässigt yttre" - där hus och trädgård såg allmänt prydligt, välskött och dekorerat ut. Synbara värdefulla ägodelar som till exempel en fin bil spelar också in. Däremot föredrogs trädgårdar med gott om träd och buskar framför trädgårdar med öppna ytor. Två tredjedelar kollade om det var någon hemma genom att ringa på först Larm avskräcker inte nämnvärt, inte heller ansågs det speciellt avskräckande om det fanns hund i huset, även om hund ansågs mer avskräckande än larm. Om varje husägare skulle placera sina värdesaker på olika platser skulle inbrottstjuvarnas byte bli mindre. Det genomsnittliga inbrottet tar 20 minuter.