SKÄNKENS SAMFÄLLIGHET

slu

Roslagsmålarna har där samtidig utställning

Information

Skänken är en samfällighetsförening vilket betyder att det måste finnas en styrelse. Vid årsstämman väljs Styrelse, Revisorer, Suppleanter och en Valberedning. För boendet i en sådan förening som vår, är en styrelse lagstadgad. Den väljs på ett år. Styrelsen har 4 möten per år som brukar vara 2 timmar. Det uppdrag som kan kännas något tyngre är det som kassören uträttar. Föreningen behöver ditt engagemang för en fungerande samfällighet.

Regelbundna arbeten som styrelsen varje år utför är t.ex. upphandling av vinterväghållning och planering av städdagen(-arna). Andra uppdrag som ligger på föreningen rör underhåll av grönytor och planteringar. Träd,brunnar och parkeringsytor behöver även viss skötsel. Mycket av detta görs på städdagen.

Som medlem i föreningen behövs ditt engagemang. Andra uppdrag där medlemmarnas engagemang behövs är att sköta vår gemensamhetsanläggningar såsom grönytor, teknikbod, parkeringsytor etcetera. Vi kallar dessa för fadderområden.


Övrigt engagemang kan bestå i att föreslå förbättringar - förändringar. Dessa kan då lämnas in som en motion till styrelsen via email eller direkt till ordföranden. Motionen måste ha en RUBRIK som beskriver vad den handlar om. En BESKRIVNING om vad ni önskar förändra/förbättra. Avsluta motionen med att föreslå ett BESLUT ni önskar att årsstämman ska ta. Skriv under motionen med namn och adress.

Inlagt

19-09-19
Intresserad av solceller? Läs mer här!

19-09-07
Sända stora filer? Då är Google Drive och Firefox Send användbara. Firefox Monitor är ett program som varnar dig för dataintrång! Om du är registrerad får du varningar om din epostadress visar ett nytt intrång. Så här ser infot ut om mina mest använda mail- adresser! //Webmaster

19-07-20
Dyra elräkningar? Med årsförbrukning kanske mellan 15.000-20.000 kWh kan en skillnad på 10 öre ge en besparing över året ge flera tusen kronor. Gå in på elpriskollen och jämför!

19-06-29
Säkerhetshot mot Windows XP. En mycket allvarlig säkerhetsbrist har upptäckts i flera äldre versioner av Windows som ger hackare fjärråtkomst till datorn utan att användaren behöver göra något särskilt. Buggen innebär att det går att skapa en mask, ett självspridande virus som kan söka efter nya mål att infektera – som Wannacry-attacken 2017. Med tanke på allvaret i situationer har Microsoft valt att släppa buggfixar för alla drabbade operativsystem: Windows XP, Windows Server 2003, Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2.
Ladda ned för XP här!
Ladda ned för Windows 7 här!

Inlagt 19-05-19
Nya regler för RUT-avdrag fr o m 1 juli i år. Läs här!

Inlagt 19-05-09
Vackert och nyttigt på samma gång. Här är nya fröer för 2019 som ger dig vackra blommor samtidigt som de lockar till sig bin, humlor och fjärilar. Läs mer här

Inlagt 19-04-02
Måla i vår? Folksam har testat de 46 av de vanligaste färgern. Läs mer här!

Inlagt 19-01-14
Om du vill sända ett meddelande via formulär till Skänken gå då till inloggningssidan!

Inlagt 18-11-26
När TV-bilden med formatet 16:9 inte får med hela bilden och skärmens olika inställningar inte åtgärdar detta kan lösningen finnas i digitalboxen. Med den box vi fick från Transit gå till System - Fabriksinställning - Fabriksåterställning. Där kommer då som "default" värde upp "kanaler". Där ska inte OK tryckas in utan gå vidare till Fabriksinställning med fjärrkontrollens högerpil. Där trycker du då OK. Det här kan inträffa om man pillat för mycket med fjärrkontrollen.