SKÄNKENS SAMFÄLLIGHET

slu

Styrelsen

Tommy Aspegårdh, ordförande

Catrine Westerberg, ledamot

Håkan Wallin, ledamot

Lars Erik Glas, kassör

Suppleant

Vakant

Övriga uppdrag

Stämman omvalde Ulf Palbrink till revisor (omval) och Staffan Edberg till revisorssuppleant (omval).

Stämman valde Eila Edlund (omval) och Ing-Marie Berggren (nyval) till valberedning.

 


Protokoll

Årsmöte 2013-03-24 Länk

Årsmöte 2014-03-23 Länk

Årsmöte 2015-03-29 Länk

Årsmöte 2016-03-20 Länk

Årsmöte 2017-03-26 Länk

Årsmöte 2018-03-18 Länk

Årsmöte 2019-03-31 Länk